Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Sist oppdatert: 01.09.2016

Gyldig fra: 01.09.2016

KORT FORTALT

Prisgaranti
100% fornøyd garanti
Alle priser eks mva og frakt
Vi følger forbrukerombudets standardvilkår for netthandel

PARTENE

Selger er Smarttelt AS, org.nr. 913 427 904, Runnivegen 41, 2150 Årnes, info@smarttelt.no. Heretter kalt selger eller www.smarttelt.no. Kjøper er den personen, eller bedrift, som er angitt som kjøper i bestillingen. Heretter kalt kjøper.

PERSONVERN

Vår nettside bruker ulike skjema for å samle inn kontaktinformasjon (inkludert ditt navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse) sånn at du kan foreta bestilling, be om informasjon og support, og gjøre produktforespørsler. Vi mottar og lagrer informasjon du gir opp trygt på vår side. All informasjon du gir oss, inkludert gjennom mail, telefon eller annen kommunikasjon via vår kundeservice eller salgsavdeling vil forbli privat. Hvis du kontakter oss for support angående et av våre produkter vil vi føre en logg med all nødvendig informasjon. Innsamlet informasjon brukes kun til å kontakte deg i forbindelse med eventuelle produktendringer, nyhetsbrev, spørreundersøkelser eller ved spesielle tilbud vi mener vil være av interesse for deg. Dersom du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, vær vennlig å kontakt oss på epost@smarttelt.no.

COOKIES

Selger bruker informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker og nettsider, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagret i din nettlesers internminne, som skal gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse ved besøk på en nettside. Selger bruker cookies blant annet for å kunne gi deg en enklere netthandel. Vi bruker også cookies til statistikk for å lære om hva våre kunder opptatt av, slik at vi kan gjøre våre nettsider enda mer brukervennlige i fremtiden. I informasjonskapslene lagres det informasjon om: IP adresser, valgt nettleser, operativsystemer, hvilken bredbåndleverandør man benytter, kilde for besøk, samt data over besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren ved hjelp av cookies.

SALGSBETINGELSER

AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningen selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser) eventuell direkte korrespondanse mellom partene (herunder e-post), samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, via direkte korrespondanse, eller vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsninger foran salgsbetingelsene, så frem det ikke strider mot bindende lovgivning.

PRISER

Alle priser på www.smarttelt.no her under også prislister er eksklusive MVA og oppgitt i NOK. Opplysninger og den totale kostanden, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll ol.) og leveringskostander (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje ol.) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gitt i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.  Det tar forbehold om trykkfeil i prisliste og i nettbutikken. Tilbudspriser gjelder kun lagerførte varer i Norge dersom ingen ting annet er spesifisert.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikk eller i kjøperens bestilling, og den andre part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

REFUSJON OG BETALING

Selger skal utstede refusjon innen 14 dager fra refusjon er avtalt.

KVITTERING OG ORDREBEKREFTELSE

Når selger har mottatt kjøperens bestilling, skal selgere uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Selger oppfordrer kjøper til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris etc. Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse, må kjøper ta kontakt med selger omgående.

BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøperen bruker kredittkort (1) eller debetkort (2) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

  1. Se lov av 19. juni 1969 om merverdiavgift §16.
  2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
  3. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale ved postoppkrav.

LEVERING OG FRAKT

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsning i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Ved levering av tak, vegger eller annet materiale med trykk er levering innen tre (3) uker etter at trykket er godkjent av kjøper. Selger sørger for at varen blir sent til kjøpere, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Våre varer blir i hovedsak sendt med Bring. Dersom leveringen skal sendes til en privatadresse vil det tilkomme et tillegg på kr 300, dersom varene må utleveres flere ganger (gjelder både bedrift og privat) vil dette etter-faktureres, denne informasjonen ligger vedlagt alle fakturaer som blir tilsendt kjøperen.

RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skape som skyldes egenskaper ved varen selv.

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres herunder undertøy og intimprodukter. Angreretten gjelder ikke bedrifter, og ikke varer som er spesielt tilvirket til et spesielt formål (her under materialer med reklametrykk).

UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig tid undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, og om den har blitt skadet under transport eller om det er andre mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. Kontraktens punkt om reklamasjon.

RELAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om reklamasjon.

KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller om leverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Våre garantier er som følger:

100% fornøyd garanti: Dersom kjøper ikke er fornøyd med produktets funksjon og/eller kvalitet vil kjøper kunne heve kjøpet. Dette gjelder ikke dersom selger har opplyst om fordeler og ulemper ved de ulike modellene; økonomi, standard og PROFF+. Dette gjelder heller ikke dersom trykk er godkjent av kjøper. Ved godkjenning av trykk er kjøper selv ansvarlig – selger har plikt til å opplyse om at trykk eventuelt er i for dårlig kvalitet før trykkingen gjennomføres (dette gjelder både standardtrykk og PROFF+ trykk). Dersom kjøper ikke oppgir PMS-kode (fargekode) kan ikke produksjon garantere at fargene blir korrekte, og en slik mangel dekkes derfor ikke av denne garanti. For at kjøper skal kunne heve kjøpet må kjøper returnere varene i sin helhet i originalemballasjen. Selger skal gis en frist på minimum 5 arbeidsdager for å kunne rette opp i feilen før en tilbakebetaling blir godkjent.

Prisgaranti: Alle våre telt med trykk er en del av vår prisgaranti. For å sikre rettferdig sammenligning skal prisen vi matcher oppfyller disse enkle krav før du kontakter oss. Prisgarantien omfatter utelukkende varer omfattet av norske regler for moms, toll, garanti og forbrukerrettigheter. Det skal foreligge dokumentasjon for den prisen du har fått eller funnet. Dokumentasjonen kan være i form av en link eller et skriftlig tilbud. Varene våre er priset eks frakt og det er denne prisen vi tar utgangspunkt i når vi sammenlikner. Prisgarantien gjelder varer som reelt er tilgjengelige. Og dermed ikke ved kø-tilbud og/eller ved tilbud med begrensede antall/tid (som særlige utgaver som kun er tilgjengelige i et begrenset antall. Prisgarantien gjelder ikke tilbud som krever medlemskap, som innkjøpsforening eller noen form for betaling for å få tilgang til produktet. Skulle du mot formodning finne samme vare til en lavere pris i en norsk butikk eller online butikk, matcher vi prisen på varen for deg. For å kunne kjøpe varen til en lavere pris må du ta kontakt med oss via Messenger, mail eller pr telefon. Vi skal ha dokumentasjon på pris før prisgarantien benyttes.

Finner du innenfor 14 dager etter varens avsendelse varen billigere etter overstående kriterier, kan du få mellomlegget kreditert, eller avslag tilsvarende differansen ved neste bestilling.

Produktgaranti: Våre PROFF+ rammer er så solide at vi gir deg en utvidet produktgaranti på 3 år for material – og produksjonsfeil. I tillegg gir vi deg også 3 års garanti mot sterk misfarging forårsaket av sollys på PROFF+ trykket materiale etter normalt bruk og i overensstemmelse med vår veiledning. For øvrige produkter gjelder vanlig kjøpsgaranti på 1 år.


Delegaranti: Dersom det mot formodning skulle ryke en del garanterer vi at vi har delene du trenger på lager i 3 år etter at du har kjøpt varen!

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Best på telt med reklametrykk!

Brosjyren har produktbilder, beskrivelser og priser for alle våre produkter.
Legg igjen din kontaktinformasjon får å laste ned brosjyren i dag!

Legg igjen dine kontakt detaljer så tar vi kontakt så raskt som mulig for en uforpliktende prat. Vi kommer aldri til å skuffe deg!